Pravilnik o kupovini u internet prodavnici
raan-uv.com

Internet prodavnica raan-uv.com, koja funkcioniše na domeni www.raan-uv.com , upravlja njom: Radosław Sadowski

kao privredno registrovanu firmu: Uslužno Trgovačka Firma RAAN-UV SYSTEMS RADOSŁAW SADOWSKI, na osnovu upisa u evidenciju privrednih subjekata - Gradonačelnika Grada Torunia u Poljskoj pod brojem 57949.

 

Sedište privrednika se nalazi na adresi:

ul. Makowa 14

87-100 Toruń, Poljska

Poslovni prostor preduzetnika se nalazi na adresi:

ul. Włocławska 167

87-100 Toruń, Poljska

 

NIP: PL 9561929933

REGON: 340496153

Broj računa u PLN: 61 1050 1979 1000 0090 6391 1813, ING BANK

Broj računa u EUR: PL 86 1050 1979 1000 0090 7639 1771 ,ING BANK

Tel: +48 56 655 67 51 [od ponedeljka do petka, 8.00-16.00]

Faks: +48 56 699 55 32

e-mail: shop@raan-uv.com 

 

Rečnik pojmova 

1.Prodavnica - Internet Prodavnica koja funkcioniše pod domenom http://www.raan-uv.com vođena je od strane Firme Uslužno Trgovačko RAAN-UV SYSTEMS RADOSŁAW SADOWSKI

2.Prodavac - Firma Uslužno Trgovačka RAAN-UV SYSTEMS RADOSŁAW SADOWSKI

3.Kupac - svaki subjekt koji naručuje u prodavnici (konzument ili osoba koja nema status konzumenta)

 4.Konzument - fizičko lice koje obavlja postupak pravno nevezan direktno s njenim privrednim delovanjem ili profesionalnim to jest stručnim (Paragraf 22 Poljski Građanski zakonik)

5.Pošiljka - paket koji sadrži proizvode naručene od strane Kupca a poslate od strane prodavca uz pomoć kurirske firme na adresu kupca. 

§ 1

Opšti  Uslovi

1.Predstavljeni pravilnik određuje pravila zakljucivanja i sprovođenja ugovora prodaje proizvoda datih na stranici Prodavnice.

2.Za korištenje neke od usluga Prodavnice, neophodno je posedovanje uređaja koji omogućuju pristup internetu zajedno sa programima koji otvaraju strane www. Potrebno je da imate podršku Cookies na vašem pretraživaču.

3.Predmet prodaje je roba predstavljena na internet strani internet prodavnice http: //www.raan-uv.com u momentu kada je kupac naručuje.

4.Sve cene predstavljene na strani internet Prodavnice date su u Evrima, sa mogućom konverzijom na lokalnu valutu Države iz koje se naručuje. Za klijenta koji naručuje iz Poljske cena je neto. Cena koja je data za svaki artikal  ne sadrži troškove slanja.

5.Ponuda prodavnice se odnosi i obavezuje na terenu Republike Poljske kao i na terenu Evropskih država.

6.Prodavnica zadržava pravo na promenu cene robe, uvođenja i povlačenja robe, dodele posebnih popusta za pojedinu robu, kao i za uvođenje i završavanje popustnih akcija. Ovo svakako ne ograničava ni na koji način pravo kupaca, čija je kupovina već potvrđena.

7.Prodavnica prodaje maloprodajnu i veleprodajnu robu, ako je u pitanju narudžba veleprodajna -Prodavnica bi želela kontakt e-mail.   

§ 2

Kako naručivati

 1.Narudžbe preko internet stranice naše prodavnice možete slati kad god želite u bilo koje vreme dana ili noći.

2. U cilju naručivanja Kupac treba da izabran proizvod stavi u korpu a posle toga treba dati svoje lične podatke kao i izabrati način dostavljanja i plaćanja.

3. Kupac može izabrati jedan od načina plaćanja:

a) uplatom na bankovni račun Prodavnice (u naslovu vas molimo da naznačite broj vaše narudžbe)

b) plaćanje gotovinom prilikom uručivanja robe iz ruku kurira na vašoj adresi.

4. Prijem narudžbe potvrđujemo za posredstvom e-maila upućenog vama. Takođe vas možemo kontaktirati telefonom u roku 5 dana od momenta vaše narudžbe, te od tog momenta počinje važnost ugovora između Prodavca i Kupca.

5. Otkazivanje ili modifikacija narudžbe je moguća od strane Kupca sve do momenta potvrđenja narudžbe. U tom slučaju potrebno je e-mailom ili telefonom kontaktirati Prodavnicu. 

§ 3

Realizacija narudžbe

1.Uslov realizovanja narudžbe od strane Kupca je da prilikom naručivanja da tačne i istinite lične podatke, e-mail i broj tel. Neispravni podaci o kupcu onemogućuju realizovanje narudžbe.

2.U slučaju sumnje neispravno popunjenog formulara za naručivanje, Prodavnica se trudi da sve nejasnoće otkloni i u tom slučaju će se kontaktirati sa Kupcem u cilju potvrđivanja narudžbe.

3.Narudžbe koje su pristigle u dane za koje Ustav predviđa da su slobodni (nedelja i praznici) rešavane će biti prvi radni dan posle praznika.

4.Prodavnica će se truditi da pošiljka stigne što je moguće prije na adresu kupca. Realizacija narudžbe iznosi u proseku od 2 do 21 radnih dana.

5.U slučaju kad ne možemo realizovati narudžbu, Kupca o tome neizostavno obaveštavamo najkasnije do 14 dana od dana sklapanja ugovora a u međuvremenu Prodavac vraća novac Kupcu za ne realizovanu kupovinu. Umesto vraćanja novca Kupac može za isti novac kupiti druge naše proizvode i Prodavac se može složiti sa produženjem vremena isporuke. Pri tim Kupac svoju odluku potvrđuje e-mailom ali ne kasnije nego 48h od prijema obaveštenja od Prodavca o nemogućnosti realizacije narudžbe.

6.U slučajevima promotivne prodaje ili rasprodaje određena je ograničena količina robe a realizacija narudžba se odigrava po redu potvrđenih narudžbi, onako kako su nam pristigle, sve dok date proizvode ne prodamo tim načinom prodaje.

7.Zajedno sa robom Kupac dobija potvrdu kupovine to jest fakturu. Da biste dobili fakturu PDV u formularu narudžbe trebate dati tačne i ispravne podatke o primaocu, jer je to važno za ispravno dostavljanje fakture.

§ 4

Pošiljke

1.Prodavnica realizuje slanje naručenih proizvoda preko kurirske firme.

Slanje proizvoda preko kurirske firme je vršena svakog radnog dana od ponedeljka do petka.

2.Troškovi slanja se dodaju do narudžbe koju plaća Kupac.

3. Troškovi isporuke se formiraju po cenama određenim u aneksu br.1 koji je integralni deo našeg pravilnika.

4.Informacije o troškovima vezanim za slanje pošiljke su vidljive prilikom naručivanja u formularu naručivanja.

5.U slučaju narudžbe proizvoda čija dimenzijska paket masa prelazi 65kg (računa se prema formuli: širina x dužina x visina x 250, gde jedinica mere je metar veličine paketa). Cena slanja može biti drugačija nego što je u formularu ili u aneksu ali korisnika obaveštavamo o troškovima slanja odmah po prijemu narudžbe.

6.Realizacija narudžbe se može odigrati etapno, o čemu ćemo klijenta obavestiti ukoliko je to potrebno.

7.U slučaju naručivanja robe koja prelazi vrednost 500 Eura Kupac je oslobodjen od troškova slanja pošiljke.

8.U slučaju kad kurir iz firme ne nalazi Kupca na njegovoj adresi, tada kurir u naredna dva radna dana ponavlja isporuku paketa klijentu. Kada Kupac pored tri pokušaja kurira da dostavi naručen paket ne primi pošiljku, ona se vraća Prodavcu što će platiti Kupac za sve troškove jer je naručio dati proizvod.

9.U slučaju slanja robe preko prevoznika, Kupac je obavezan proveriti pošiljku (art545 zakona, građanskog pravilnika). U slučaju oštećenja pošiljke važno je napisati protokol o oštećenom paketu uz prisustvo prevoznika a o takvom događaju neizostavno trebate u e-mail formi obavestiti Prodavca. Ukoliko se u tom slučaju ne napravi zapisnik u protokolu, znači to gašenje prava kupca na reklamaciju.

10.U slučaju kad se pošiljka vraća u Prodavnicu zbog toga što je kupac nije hteo preuzeti, Prodavnica može zahtevati od Kupca koji nije hteo biti konzument naručenog proizvoda, kazna u tom slučaju iznosi 100Evra uvećana za 15% naručene robe koja nije primljena. U slučajevima ugovora sa kupcima koriste se opšta pravila građanskog pravilnika u delu odgovornosti za štetu.

11.U slučaju, kada je reč o raskidu ugovora o kupovini, Kupac koji nije bio konzument datog proizvoda Kupac može ponoviti svoju narudžbu u terminu od 7 dana od dana kada je vratio naručenu robu. Narudžba u tom slučaju kad nije konzument može se realizovati samo pod uslovom da je plaćanje unapred/ ta doplata je povećana zbog slanja paketa a nije imao ko da ga preuzme. U toj situaciji Prodavnica ne uračunava kaznu, a o kojoj je malo prije bilo reč. 

§ 5

  Reklamacije

1.Kupac ima pravo podneti reklamaciju za kupljenu robu.

2.Reklamacija treba da bude poslata u pismenoj formi na adresu Prodavnice ili na adresu e-mail: shop@raan-uv.com  

3.Prije reklamacije predlažemo vam kao prvo kontakt sa Prodavnicom telefonski ili e-mailom, pomoći će to u efikasnijem razjašnjenju reklamacije.

4.U koliko vraćate robu u Prodavnicu, obavezno u paketu priložite i kopiju dokumenta računa o prodaji navedenih artikala, kao i informacije i razloge vaše reklamacije. Reklamacije koje daje Kupac koji nije bio konzument, bez priložene kopije računa o kupovini i bez vraćene robe u originalnoj ambalaži u kojoj su vam poslate uopšte neće biti razmatrane niti rešavane.

5.U slučaju ugovora sklopljenih sa Kupcem koji ima status konzumenta, reklamacije će se rešavati u skladu sa zakonom od 27.jula 2002.godine koji detaljnije određuje ovu temu.

6.Kupac gubi pravo na reklamacije na kupljenu robu s ugovorom, ukoliko ne obavesti Prodavnicu o neispravnosti robe i o nesaglasnosti kupljene robe prije isteka dva meseca od odkrića neusklađenosti.

7.Reklamaciju koju pokreće kupac rešavamo u roku od 14 dana.

8.U slučaju ugovora sklopljenih sa Kupcem koji nije konzument koriste se odgovarajući propisi iz građanskog pravilnika u vezi sa garancijama. U slučaju neosnovane reklamacije koju je započeo Kupac, sveukupne troškove vezane sa reklamacijom pokrivat će Kupac koji nije bio konzument. Prodavnica takođe ne vraća troškove slanja robe, kada se radi o reklamaciji Kupca koji nije konzument.

9.Prava konzumenta koja se dešavaju na osnovu neslaganja robe sa ugovorom ili Kupca koji nije konzument iz razloga fizičkih ošteta, ne ograničavaju ovlašćenja Kupca koje potiču iz date mu garancije od gvaranta - po pravilima pomenutim u garantnom dokumentu.   

§ 6

Izvoz

1.Prodavac nije odgovoran za poreze, carine ili lokalne dažbine koje su obavezne u državi iz koje je kupac.

2.Kupac je taj koji snosi sve troškove u formi carine, poreza ili pak bilo kojeg vida lokalih dažbina, koje su aktuelne u državi Kupca. 

§ 7

Pravo na povlačenje iz ugovora i principi vraćanja narudžbe

1.Kupac imajući status konzumenta može se povući iz ugovora o prodaji robe koje je kupio u Prodavnici bez davanja razloga o promeni svoje odluke, dajući pismenu izjavu u roku od 14 dana, računajući od dana izdavanja robe (ili do deset dana od preuzimanja robe od strane konzumenta). U tom terminu je potrebno poslati dokument prodaje zajedno sa vašom izjavom.

2.Pravo na povlačenje iz ugovora ne važi u sledećim slučajevima:

a) karakteristike navedene od strane potrošača u narudžbi koju je podneo ili blisko povezana sa njegovom ličnošću,

b) slanje robe koja zbog svoje prirode ne može biti vraćena ili je izložena ubrzanom propadanju,

c) pružanje usluga započetih sa saglasnošću konzumenta a prije isteka roka, o čemu je reč u art.7 Zakon 02.marta 2000.godine odbrana nekih prava klijenata i odgovornost za štete uzrokovane opasnim proizvodima,

d) za audio i video snimke, a zabeležene na nosačima podataka od strane potrošača nakon uklanjanja iz originalnog pakovanja,

e)za usluge za koje je cena ili naknada zavisi isključivo od kretanja cena na finansijskom tržištu,

f) dostava, isporuka novina,

g) usluge koje se odnose na kockanje.

3. U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač je dužan vratiti robu u nepromenjenom stanju, osim ako je promena potrebna u okviru redovnog poslovanja.

4. Potrošač koji odustaje od ugovora, šalje robu na vlastiti trošak, taj trošak je nepovratan.

5. Potrošač je dužan vratiti robu odmah a najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora.

6. Slanje kupljene robe Prodavcu od strane Kupca treba poslati u sigurnom pakovanju.

7. Novac za robu i troškovi nastali od strane potrošača za kupovinu robe će se vratiti od strane Prodavnice u roku od 14 dana od dana povlačenja iz ugovora od strane potrošača.

8. Kupci koji nemaju status potrošača nemaju pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana. Kupci će se suočiti sa takvim pravilima i uslove povlačenja je regulisan Građanskim Zakonom, pri tome Prodavac zadržava sebi pravo da samostalno rešava nastale probleme. 

§ 8

Registracija i zaštita ličnih podataka

1. Kupac prilikom popunjavanja formulara narudžbe, potvrđuje da je dao svoje istinite podatke i da odgovaraju faktičnom stanju.

2.Popunjavajući formular o naručivanju Kupac je suglasan za korištenje datih podataka od strane Prodavca, koji je istovremeno administrator podataka, saglasno propisima od dana 29.avgusta1997.godine. a u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

3. Lični podatci sadržani u bazi podataka Prodavnice nisu pokazivane onima koji ne sudeluju u realizaciji ugovora.

4.Kupac u skladu s zakonom ima pravo uvida u svoje lične podatke, mogućnost da ih ispravi i ukloni. Prodavac daje svakom Kupcu pravo na kontrolu ličnih podataka podataka u skladu s člankom 32. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

5.Davanje ličnih podataka je dobrovoljno, ali ukoliko se sa ovim ne složimo kako je opisano u § 7 zak.2.  obradu ličnih podataka čini nemogućom, te ne možemo obraditi takve narudžbe Kupca.  

§ 9

Završne odredbe

1. U pitanjima koja nisu regulisana, primjenjuju se odredbe važećih zakona, uključujući posebno odredbe Zakona o parničnom zakonu, Zakon od 2. marta 2000 o zaštiti potrošačkih prava i odgovornosti za štete uzrokovane opasnim proizvodima, a od 27. jula 2002. Posebni uslovi prodaje potrošača i promene Građanskog zakonika.

2. Ova Uredba ne isključuje i ne ograničava prava Kupca koji je konzument, ima pravo na to u skladu sa važećim zakonima. U slučaju sukoba između odredbi ovih Pravila i obavezujućim odredbama zakona prenošenja prava potrošača, prednost se daje upravo tim propisima.

3. Nadležnost za sporove koji proizlaze iz ugovora o prodaji sklopljenih između Prodavca i Kupca koji nije potrošač je sud koji je odgovoran za sedište firme Prodavca. U sporovima koji nastaju u odnosima s potrošačima, odgovarajući je sud okrivljenika, tamo gde je sedište optuženoga.

4.Ovo izdanje Pravilnika je dostupno u elektronskom obliku na web stranicama http://www.raan-uv.com  (Tab "Pravilnik") od 01.09.2013.

5.Zadržavamo pravo izmene ovih propisa. Izmene i dopune Pravilnika stupa na snagu čim ih  kupac pogleda. Narudžbe kupaca prije promijene tih pravila se izvode u skladu s postojećim pravilima i propisima koje su važile do tog vremena.

6.U slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica, možete kontaktirati Priodavnicu putem e-maila, koristite obrazac dostupan na tab "Kontakt" ili telefonom. 

DODATAK br1.
 

Privacy policy

1. General information

This Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided by Users in connection with their use of online blind services through the Website.

2. The administrator of personal data contained in the website is the Sales and Service Company RAAN UV-SYSTEMS Radosław Sadowski with registered office in Toruń, Makowa 14, Poland, VAT no.: PL9561254234, REGON 340496153

3. In the interest of security of the data entrusted to us, we have developed internal procedures and recommendations to prevent unauthorized access to data. We control their performance and constantly check their compliance with the relevant legal acts - the Law on Personal Data Protection, Regulation of the European Parliament and Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC third country - a country not belonging to the European Economic Area. Act on the provision of electronic services, as well as any type of implementing acts and Community legislation.

4. Personal Data are processed on the basis of the consent expressed by the User and in cases where the law authorizes the Administrator to process personal data on the basis of law or to implement the contract concluded between the parties.

5. The Website performs the functions of obtaining information about users and their behavior in the following way:

a) by information entered voluntarily in forms
b) by collecting "cookies" [see "cookie policy"].

6. The website collects information voluntarily provided by the user.

7. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form in order to process the service and implement the sales contract.

8. Personal data left on the site will not be sold or made available to third parties, in accordance with the provisions of the Act on the Protection of Personal Data.

9. The data contained in the form may be viewed by the natural person who placed it there. This person also has the right to modify and cease the processing of their data at any time.

10. We reserve the right to change the privacy policy of the website, which may be affected by the development of internet technology, possible changes in the law in the field of personal data protection and the development of our website. We will inform you about any changes in a visible and understandable way.

11. The Website may contain links to other websites. Such websites operate independently of the Website and are not supervised in any way by the www.raan-uv.com website. These websites may have their own privacy policies and regulations that we recommend to read. 

If in doubt about any of the provisions of this privacy policy, we are available - our data can be found in the tab - CONTACT.


Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.