Uvjeti online trgovine - internet prodavaonice raan-uv.com

Internet Prodavaonica raan-uv.com, koja funkcionira pod domenom www.raan-uv.com, upravlja njom:

Radosław Sadowski

kao privredno registriranu tvrtku: Uslužno Trgovinska Firma RAAN-UV SYSTEMS RADOSŁAW SADOWSKI, na osnovu upisa u evidenciju privrednih subjekata - Privrednika.

Gradonačelnik Grada Torunia u Poljskoj pod brojem 57949.

 

Sjedište privrednika se nalazi na adresi:

ul. Makowa 14

87-100 Toruń, Poljska

Poslovni ured tvrtke nalazi se na:

ul. Włocławska 167

87-100 Toruń, Poljska

NIP: PL 9561929933

REGON: 340496153

Broj računa u PLN: 61 1050 1979 1000 0090 6391 1813, ING BANK

Broj računa u EUR: PL 86 1050 1979 1000 0090 7639 1771 ,ING BANK

Tel:  +48 56 655 67 51 (od ponedjeljka do petka, 8.00-16.00)

Faks: +48 56 699 55 32

e-mail: shop@raan-uv.com

 

Rječnik Pojmova

 1.Prodavaonica - Internet Prodavaonica koja funkcionira pod domenom  http://www.raan-uv.com vođena je od strane Firme Uslužno Trgovačka RAAN-UV SYSTEMS RADOSŁAW SADOWSKI

2.Prodavač - Firma Uslužno Trgovačka RAAN-UV SYSTEMS RADOSŁAW SADOWSKI

3.Kupac - svaki subjekt koji naručuje u Prodavaonici (konzument ili osoba koja nema status konzumenta)

4.Konzument - fizičko lice koje obavlja postupak pravno nevezan bezposredno s njenim privrednim djelovanjem ili profesionalnim to jest stručnim ( Paragraf 22 Poljski Građanski zakonik)

5.Pošiljka - paket koji sadržava proizvode naručene od strane Kupca a poslane od strane prodavača uz pomoć kurirske tvrtke na adresu kupca. 

§ 1

Opći Uvjeti

1.Predstavljeni pravilnik određuje pravila zaključivanja i provedbe ugovora o prodaji proizvoda danih na stranici Prodavaonice.

2.Za uporabu neke od usluga Prodavaonice, nužno je posjedovanje  takvog uređaja koji omogućuje pristup internetu zajedno sa programima koji otvaraju strane  www. Potrebno je da imate podršku Cookies na vašem internet pregledniku.

3.Predmet prodaje je roba predstavljena na internet strani internet prodavaonice,  http://www.raan-uv.com u momentu kad je kupac naručuje.

4.Sve cijene prezentirane na strani internet Prodavaonice dane su Euro, sa mogućom pretvorbom u lokalnu valutu Države iz koje se ona naručuje. Za klijenta iz Poljske cijena je neto. Cijena koja je data za svaki artikal ne sadrži troškove slanja.

5.Ponuda prodavaonice se odnosi i obavezuje na terenu Republike Poljske kao i na teritoriju Evropskih država.

6.Prodavaonica zadržava pravo na promjenu cijena robe, uvođenja i povlačenja robe, dodjeljivanja zasebnih popusta za pojedinu robu, kao i za uvođenje i završavanje popustnih akcija. Ovo svakako ne ograničava ni na koji način pravo kupaca, čija je kupovina već potvrđena.

7.Trgovina prodaje svu robu na veliko i na malo, ali ukoliko želite napraviti veliku narudžbu, molimo vas kontaktirajte prvo našu prodavaonicu putem e-maila a tek poslije naručujte.  

§ 2

Kako naručivati

1.Naručivati preko naše internet trgovine možete tijekom cijelog dana i noći.

2.Prilikom naručivanja Kupac treba dodati odabrane proizvode u svoju košaricu, a zatim molimo vas unesite svoje osobne podatke i navedite način isporuke i plaćanja.

3.Kupci mogu odabrati jednu od sljedećih metoda plaćanja:

a) transfer na bankovni račun Prodavaonice (naslov transfera, navedite broj vaše narudžbe)

b) novac plaćate prilikom isporuke (dostave) u ruke radnika dostavljača.

4. Vašu narudžbu potvrđujemo putem e-maila ili telefona u roku od 5 dana od narudžbe, od trenutka nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora između prodavatelja i kupca.

5. Otkazivanje ili izmjena naloga od strane kupca moguća je dok još nije potvrđen nalog. Da biste to učinili, obratite se trgovini putem e-maila ili telefona. 

§ 3

Realiziranje narudžbe

1.Uvjet realiziranja narudžbe od strane Kupca je da prilikom naručivanja da točne i istinite lične podatke, e-mail i broj tel. Neispravni podaci o kupcu onemogućuju realiziranje narudžbe.

2. U slučaju da sumnjamo u točnost vaših podataka navedenih u formularu za naručivanje ili u vašoj  narudžbenici, Prodavaonica će učiniti sve napore da se obrati kupcu, da biste potvrdili narudžbu ili je pak korigovali.

3. Narudžbe koje su poslane na državne blagdane (nedjeljom i blagdanom) se razmatraju sljedeći radni dan od dana kada je data narudžba.

4. Prodavaonica će uložiti sve napore kako bi osigurala da pošiljke u najkraćem mogućem roku budu poslane naručiocu. Trajanje ugovora je u prosjeku od 2 do 21 radnih dana.

5. Ako nije izvediva realizacija Narudžbe, Kupac će biti odmah biti o tome obaviješten, a najkasnije u roku od najdulje 14 dana od dana sklapanja ugovora, Prodavatelj će uplatiti na vrijeme primljenu sumu novaca za otkazane narudžbe nazad kupcu na ime otkazane narudžbe. Umjesto povrata svojih novaca kupac može pristati na produljenje trajanja ugovora ili kupiti drugu robu, ali ova operacija mora biti potvrđena od strane kupca putem e-maila, najkasnije u roku od 48 sati od primitka obavijesti od strane Prodavatelja o nemogućnosti obavljanja ugovora.

6. U slučajevima promotivne prodaje ili rasprodaje  namijenjena je ograničena količina i broj dobara, te će se oni realizirati onako kako su pristizale narudžbe za tu robu, sve dok se proizvodi obuhvaćeni ovom akcijom ne prodaju.

7. Zajedno sa robom Kupac dobija potvrdu kupovine to jest fakturu. Da biste dobili fakturu uz narudžbenicu trebate dati točne podatke koje su potrebne za pravilno ispunjenje računa. Ovo može biti važno kod obračuna PDVa.  

§ 4

Pošiljke

1.Prodavaonica realizira pošiljke naručene robe putem kurirske službe. Pošiljka putem kurirske firme na dnevnoj bazi je slana svakog radnog dana od ponedjeljka do petka.

2. Troškovi dostave se dodaju na ugovor, a snosi Kupac.

3. Troškovi dostave se formiraju po cijenama navedenim u Dodatku 1. koji je sastavni dio Pravilnika.

4. Informacije o troškovima povezanim s pošiljkom i njenim slanjem su također vidljivi u postupku ispunjavanja naloga (u obliku naloga) prilikom naručivanja.

5. U slučaju nabave robe, kad dimenzijska paket masa prelazi 65 kg (računa se prema formuli: širina x duljina x visina x 250, gdje jedinica mjere je metar veličine paketa),  cijena transporta može biti drugačija nego ta vidljiva u obrascu za narudžbu i aneksa br. 1. Kupac će biti obaviješten u takvom slučaju o troškovima dostave u potvrdi narudžbe.

6. Realiziranje ugovora može se odvijati po pojedinim cjelinama, u takvom slučaju kupac će biti o tome blagovremeno obaviješten.

7. U slučaju nabave robe za iznos veći od 500 eura kupac će biti izuzeti od obveze plaćanja troškova dostave.

8. U slučaju kad kurir iz firme ne nalazi Kupca na njegovoj adresi, tada kurir u naredna dva radna dana ponavlja isporuku paketa klijentu. Ako kupac unatoč tri pokušaja kurirske službe ne prima paket, tad će se pošiljka vratiti u prodavaonicu, ali se tad naplaćuje kupcu u cijelosti sve troškove nastale pri slanju navedene pošiljke.

9. Ako je poslana roba kupcu preko prijevoznika, kupac je dužan ispitati pošiljku prilikom prijema (članak 545 § 2 Građanskog zakonika). U slučaju štete na pošiljci, uz nazočnost kurira napišite izvješće o šteti u nazočnosti prijevoznika i odmah obavijestiti Prodavaonicu putem e-maila. Ne napisan protokol označava istek prava Kupca na podnošenje žalbe.

10. Ako su se vratile stavke u dućan zbog njezina ne podizanja od strane Kupca koji nije potrošač, Prodavaonica može zatražiti od potrošača kaznu u iznosu od 100 eura plus 15% od vrijednosti naručene robe. U slučaju ugovora s potrošačima primjenjuju opća pravila građanskog zakonika o odgovornosti za štetu.

11. U slučaju, kada je riječ o raskidu ugovora u kupovini, Kupac se može vratiti red u i roku od sedam dana ponovno naručiti to što želi. Kupac koji nije potrošač može ostvariti ponovno pravo samo ako ponovno plaćanje bude unaprijed / plus troškovi neučinkovitosti, slanje proizvoda na adresu kupca on ih ne preuzima a ponovno slanje u Prodavaonicu plaća Prodavac. U ovom slučaju Prodavaonica ne naplaćuje kazne iz prethodnog stavka. 

§ 5

Reklamacije

1. Kupac ima pravo podnijeti žalbu nakupljenu robu.

2.Tužba se podnosi u pisanom obliku na adresu Prodavaonice ili e-mailom na adresu: shop@raan-uv.com   

3. Prije reklamacije preporučujemo da se obratite trgovini putem e-maila ili telefona - to će vam pomoći u ubrzavanju i rješenju vaše pritužbe.

4. Pri povratku neispravna robe u Prodavaonicu je potrebno priložiti kopiju dokumenta za pošiljku, o njenoj prodaji i informacije o uzroku prigovora. Pritužbi kupca koji nije-potrošač bez priloženih kopija računa i bez originalnog pakiranja neće se razmatrati.

5. U slučaju ugovora s kupcima koji imaju status potrošača, reklamacije će se rješavati u skladu sa Zakonom od 27. srpnja 2002.o posebnim uvjetima potrošača i dopune Građanskog zakonika koji detaljnije određuje ovu temu.

6. Potrošač gubi pravo reklamirati kupljenu robu s ugovorom, ako ne obavijesti Prodavaonicu o kupljenoj robi koja nije sukladna s ugovorom u roku od dva mjeseca od ustanovljenja neuskladnosti.

7. Pritužba potrošača razmatrana je u roku od 14 dana.

8. U slučaju ugovora sklopljenih s Kupcem koji nije konzument koriste se odgovarajući propisi iz građanskog pravilnika u vezi s jamstvima. U slučaju neosnovane reklamacije koju je pokrenuo Kupac, sveukupne troškove vezane s reklamacijom pokrivati će Kupac koji nije bio konzument. Prodavaonica također ne vraća troškove slanja robe, kada se radi o reklamaciji Kupca koji nije konzument.

9. Prava konzumenta koja se dešavaju na osnovu neslaganja robe sa ugovorom ili Kupca koji nije konzument iz razloga fizi
kih šteta, ne ograni avaju ovlaštenja Kupca koje poti u iz date mu garancije od gvaranta - po pravilima spomenutim u garantnom dokumentu.   

§ 6

Izvoz

1. Prodavatelj nije odgovoran za poreze, carine i lokalne poreze koji se primjenjuju u zemlji Kupca.

2 .Kupac snosi sve troškove poreza, carina i lokalnih poreza koji se primjenjuju u zemlji Kupca. 

§ 7

Pravo na povla enje iz ugovora i na in vra anja proizvoda

1. Kupac sa statusom potroša

a može otkazati ugovor o prodaji robe kupljene u trgovini, bez davanja razloga, daju

i izjavu u pisanom obliku u roku od 14 dana od datuma puštanja robe (tj. datum primitka robe od strane potroša

a). Da bi sa uvali taj rok, morate poslati izjavu prije njegovog isteka, zajedno s otpremnicom koju smo vam poslali s robom koju ste naru ili.

2. Pravo na povla enje iz ugovora nije odobren potroša ima  u slijede im slu ajevima:

 a) karakteristike navedene od strane potrošača u narudžbi koju je podnio ili blisko povezana s njegovom ličnošću,

b) naknade, koje zbog svoje prirode ne mogu biti vraćene ili su izložene ubrzanom propadanju,

c) pružanje usluga započetih uz suglasnost potrošača prije isteka roka iz čl. 7. st.. 1. Zakona od 2. ožujka 2000 o zaštiti potrošačkih prava i odgovornosti za štete uzrokovane opasnim proizvodima,

d) odnosi se na audio i video snimke, zabilježene na nosačima podataka od strane potrošača nakon uklanjanja izvornog pakiranja,

e) za usluge za koje je cijena ili naknada ovisna isključivo o kretanju cijena na financijskom tržištu,

f) isporuku tiska,

g) usluge koje se odnose na kockanje.

3. U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač je dužan vratiti robu u nepromijenjenom stanju, izuzev ako je promjena potrebna u okviru redovnog poslovanja.

4. Potrošač koji odustaje od ugovora šalje robu na vlastiti trošak, taj trošak je nepovratan.

5. Potrošač je dužan vratiti robu odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana povlačenja ugovora.

6. Vraćanje robe koju je potrošač dobio nazad Prodavcu treba biti upakirano u sigurnom pakovanju.

7. Novac za robe i troškove nastale od strane potrošača za kupnju roba će se vratiti od strane Prodavaonice u roku od 14 dana od dana povlačenja iz ugovora od strane potrošača.

8. Kupci koji nemaju status potrošača nemaju pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana. Kupci će se suočiti u takvim slučajevima reguliranih Zakonom o parničnom postupku, prodavatelj zadržava sebi pravo da samostalno nastale rješava probleme.  

§ 8

Registracija i zaštita osobnih podataka

1. Kupac ispunjavajući formular narudžbe potvrđuje podatke koji su sukladni s činjenicama obrasca i sa faktičnim stanjem.

2. Popunjavajući formular o naručivanju Kupac je suglasan za korištenje danih podataka od strane Prodavca, koji je također Administrator podataka u skladu s odredbama Zakona od 29. kolovoza 1997 o zaštiti osobnih podataka.

3. Osobni podaci sadržani u bazi podataka Prodavaonice ne komuniciraju s onima koji ne sudjeluju u ugovoru.

4. Kupac u skladu s zakonom ima pravo uvida u svoje osobne podatke, ima mogućnost da ih ispravi i ukloni. Prodavač daje pravo svakom Kupcu da kontrolira obradu podataka u skladu s čl. 32. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

5. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali bez pristanka kako je opisano u § 7. 2. za obradu osobnih podataka, nemoguće je dovršetak narudžbe od strane Kupca. 

§ 9

Završne odredbe

1. U pitanjima koja nisu regulirana, primjenjuju se odredbe važećih zakona, uključujući posebno odredbe Zakona o parničnom zakonu, Zakon od 2. ožujka 2000 o zaštiti potrošačkih prava i odgovornosti za štete uzrokovane opasnim proizvodima, a od 27. srpnja 2002. Posebni uvjeti prodaje potrošačima i promjene Građanskog zakonika.

2. Ova Uredba ne isključuje, a i ne ograničava ničija prava, Kupac koji je potrošač, ima pravo na to u skladu sa važećim zakonima. U slučaju sukoba između odredbi ovih Pravila i obvezujućim odredbama zakona prenošenja prava potrošača, prednost se daje upravo tim propisima.

3. Nadležnost za sporove koji proizlaze iz ugovora o prodaji sklopljenih između prodavatelja i kupca je potrošački sud koji je specifičan za Prodavatelja i funkcionira tamo gdje je sjedište Prodavca. U sporovima koji nastaju u odnosima s potrošačima, sudovi pri mjestu registriranog okrivljenika su jedini pravomoćni.

4. Ovo izdanje je dostupno u elektroničkom obliku na web stranicama http://www.raan-uv.com  (Tab "Pravilnik") od 01.09.2013.

5. Zadržavamo pravo izmjene ovih propisa. Izmjene i dopune Pravilnika stupit će na snagu čim ih kupac pogleda. Narudžbe Kupaca prije mijenjanja propisa se provodi po postojećim odredbama i propisima.

6. U slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica možete kontaktirati prodavaonicu e-mailom, putem obrasca dostupnog na "Kontaktirajte nas" ili nazovite na telefon.

DODATAK Br.1.
 

Privacy policy

1. General information

This Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided by Users in connection with their use of online blind services through the Website.

2. The administrator of personal data contained in the website is the Sales and Service Company RAAN UV-SYSTEMS Radosław Sadowski with registered office in Toruń, Makowa 14, Poland, VAT no.: PL9561254234, REGON 340496153

3. In the interest of security of the data entrusted to us, we have developed internal procedures and recommendations to prevent unauthorized access to data. We control their performance and constantly check their compliance with the relevant legal acts - the Law on Personal Data Protection, Regulation of the European Parliament and Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC third country - a country not belonging to the European Economic Area. Act on the provision of electronic services, as well as any type of implementing acts and Community legislation.

4. Personal Data are processed on the basis of the consent expressed by the User and in cases where the law authorizes the Administrator to process personal data on the basis of law or to implement the contract concluded between the parties.

5. The Website performs the functions of obtaining information about users and their behavior in the following way:

a) by information entered voluntarily in forms
b) by collecting "cookies" [see "cookie policy"].

6. The website collects information voluntarily provided by the user.

7. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form in order to process the service and implement the sales contract.

8. Personal data left on the site will not be sold or made available to third parties, in accordance with the provisions of the Act on the Protection of Personal Data.

9. The data contained in the form may be viewed by the natural person who placed it there. This person also has the right to modify and cease the processing of their data at any time.

10. We reserve the right to change the privacy policy of the website, which may be affected by the development of internet technology, possible changes in the law in the field of personal data protection and the development of our website. We will inform you about any changes in a visible and understandable way.

11. The Website may contain links to other websites. Such websites operate independently of the Website and are not supervised in any way by the www.raan-uv.com website. These websites may have their own privacy policies and regulations that we recommend to read. 

If in doubt about any of the provisions of this privacy policy, we are available - our data can be found in the tab - CONTACT.


Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.